3BB Smart Mesh

เทคโนโลยีใหม่ของการเชื่อมต่อสัญญาณ wifi ระหว่าง. Router ในชื่อ mesh wifi นั้นเป็นระบบที่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น เพราะตัวเทคโนโลยีนี้นอกจากระบบที่ช่วยยในการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั้งบ้านแล้ว ยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย เทคโนโลยี้ ai mesh ที่ช่วยในการจัดลำดับ (Priority) ของการรับส่งข้อมูลเช่น การเล่นเกมที่ต้องการคว่มเสถียรของอินเทอร์เน็ตสูง ก็จะจัดลำดับความสำคัญก่อนเพื่อให้การเล่นเกมลื่นไหล ไม่มีสะดุด ส่วนการดูหนัง ฟังเพลง ก็จะมีความสำคัญรองลงมา แต่ยังคงสามารถดูหนัง ฟังเพลงได้อย่างไฟลเลื่อนน ไม่มีสะดุดเช่นเดิม

นอกจากนี้ 3bb mesh wifi ยังให้ท่ออินเทอร์เน็ตพิเศษอีก 1 ท่อ ที่เป็น Public-IPv4 ที่สามารถใช้งานได้แยกกับท่ออินเทอร์เน็ตเดิม บนความแรงที่เท่ากัน คือ 300Mbps / 300Mbps เพื่อให้คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างจัดเต็ม

สมัครบริการใหม่

Mesh WiFi 2 ตัว

ฟรี อุปกรณ์ Mesh WiFi 2 ตัว ช่วยขยายสัญญาณ เล่นมุมไหนของบ้านก็ได้

Ai Mesh เล่นเกมไม่สะดุด

เล่นเกมไม่สะดุดด้วย AiMesh อัจฉริยะ ลดค่า Latency และจัดความสำคัญให้การเล่นเกมผ่านไวไฟก่อนการใช้งานเน็ตอื่นๆ

แยกท่อพิเศษ

แยก 2 ท่อ : ท่อแรก 300/300 Mbps ไว้ใช้เน็ตทั่วไป และท่อพิเศษ 300/300 Mbps ที่มี Public IPv4 ไว้ใช้ดูหนังหรือเล่นเกมแบบลื่นๆไม่ต้องแย่งกับใคร

เงื่อนไขสมัครใช้บริการ 3BB Smart Mesh

 • ใช้งานสำหรับลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัย (Home Use) เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ 1 เดือนในวันสมัคร
 • ค่าบริการรายเดือน 750 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย
  1. รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON มูลค่า 2,200 บาท และ Mesh WiFi 2 ตัว มูลค่า 3,000 บาท (ทั้งนี้อุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นตามความเหมาะสมของการใช้งาน)
  2. แยกท่อพิเศษที่มี Public IPv4 300/300 Mbps. และการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ 300/300 Mbps.
 • รับส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาท
 • ส่วนลดค่าธรรมเนียมติดตั้งแบบแยกท่อ 2,000 บาท
 • อายุสัญญา 12 เดือน นับจากวันที่สมัครสำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจนี้
 • หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 เดือน นับแต่วันที่เริ่มใช้ บริการครั้งแรกลูกค้าต้องคืนส่วนลดใดๆ ที่ลูกค้าได้รับให้แก่บริษัท ทริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต จำกัด ตามส่วนที่ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา
 • กรณีลูกค้ารับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เมื่อยกเลิกบริการต้องนำอุปกรณ์มาคืนในสภาพที่ใช้งานได้หากไม่นำส่งคืนอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ชำรุดจะต้องชำระค่าอุปกรณ์ตามมูลค่าของอุปกรณ์ที่กำหนดไว้
 • บริการ 3BB WiFi จะได้รับเมื่อสมัครบริการเรียบร้อยแล้ว
 • เฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกรณีที่ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าความเร็วที่ระบุไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการอันเนื่องมาจากปัจจัยหรือข้อจำกัดทางเทคนิคและโครงข่ายรวมถึงจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น